Šiblje

Šiblje – to su drvenaste biljke koje, uglavnom, nemaju centralno stablo. Delimo ih na zimzelene i listopadne. Mogu se naći u različitim veličinama, oblicima i bojama.

Zašto sadimo ukrasno šiblje?

Od nekih vrsta možemo napraviti atraktivnu živu ogradu, a neke možemo kombinovati sa četinarima ili perenama (niže vrste). Od niskih grmova možete napraviti borduru uz stazicu. Zbog različitog perioda cvetanja sade se u grupacijama i po vrstama. Neke vrste možete videti često, neke vrste malo ređe, ali grmovi su nezaobilazne biljke u uređenju javnih površina, parkova, pa i privatnih vrtova. Kada birate koji grm ćete saditi vodite računa o njegovoj krajnjoj visini i širini. Ako nemate dovoljno prostora izaberite grmove koji su niži rastom. Neke vrste šiblja su zanimljive zbog lišća, koje može biti raznih boja, neke vrste su interesantne zbog cveta, a neke zbog bobica koje ukrašavaju biljku. Svaka vrsta je lepa na sebi svojstven način.

Orezivanje šiblja

Ukrasno šiblje dobro podnosi orezivanje. Grmovi koji cvetaju se po pravilu orezuju nakon cvetanja i to za 1/3 grane. Uvek uklanjajte stare i oštećene grane sa biljke. Šiblje od kog se formiraju ograde može se orezivati i više puta tokom godine.

Više o ukrasnim grmovima pročitajte u našem blogu najlepši ukrasni grmovi. Ukoliko vas interesuju žive ograde, sve o tome pročitajte u blogu najlepše žive ograde.

Nisko šiblje (115)

Visoko šiblje (248)

Zimzeleno šiblje (114)