Rok isporuke

Nakon izvršene porudžbine, svaki kupac će biti obavešten (putem e-maila ili telefonski) o danu slanja pošiljke, kao i o očekivanom roku isporuke. Porudžbina se šalje naredni radni dan od dana porudžbine, a rok dostave paketa je 1-2 radna dana od dana slanja. U slučaju da pošiljka ne može biti poslana u datom roku, kupac će u najkraćem roku biti kontaktiran radi dogovora oko slanja paketa.

Preuzimanje pošiljke

Kako bi pošiljka bila sigurno i brzo dostavljena do kupca, potrebno je da kupac navede tačne podatke prilikom formiranja porudžbine (posebno vodeći računa o email adresi i broju telefona). Takođe, kupac bi trebalo da bude dostupan za pozive u danima kada očekuje isporuku, jer u slučaju da se ne javi na poziv kurira, pošiljka će biti vraćena i neće biti isporučena. Za tačnost upisanih podataka Rasadnik Mihalek ne snosi odgovornost.

Troškovi isporuke

Svakom kupcu će pre slanja biti dostavljena informacija o tome koliko iznose poštanski troškovi za isporuku paketa. Informacija o ovim troškovima može biti prosleđena na više načina (u zavisnosti od mesta poručivanja):

  • poručivanje putem online prodavnice – na potvrdi porudžbine koja stiže na kupčevu email adresu, transparentno će biti istaknuti troškovi slanja.
  • poručivanje telefonskim putem – ukoliko kupac poruči telefonskim putem, jasno će mu biti naznačeno koliko iznosi ukupna vrednost pošiljke sa uključenom poštarinom.
  • poručivanje putem društvenih mreža ili putem email-a – kupcu će taksativno biti napisan spisak sadnica sa količinama i cenama, kao i iznosom poštarine za odgovarajući paket.

Kupac nije dužan da prilikom preuzimanja plaća veći iznos od onoga za koji je dobio informaciju od Rasadnika Mihalek!!!!